Mechanické aplikátory

Podmět pro aplikátory

Z počátku se inzulín aplikoval různými typy injekčních stříkaček. Samotný vpich do podloží však obyčejně provázel strach a úzkost. Snahou bylo proto vyvinout také aplikátory a injektory, které by zmíněné obavy zmírnily a umožnily rychlý a bezbolestný vpich. Všechny aplikátory mají společného jmenovatele – pomoci pružné síly a nastavení hloubky vpichu jehly na aplikátoru tak, aby se, pokud možno s minimální traumatizací, vstřikovaný inzulín optimálně aplikoval a vstřebal v tukové tkáni.

První aplikátor

První pomůcky pro zajištění snazší aplikace inzulínu se na trhu objevují již ve třicátých létech minulého století. První injektor Dr Bushera byl patentován v roce 1932 a dále vyráběn.

Rozvoj aplikátorů

Rozvoj výroby injektorů můžeme datovat do začátku padesátých let, kdy byly uvedeny na trh alikátory Palmer a Kayden. Zvláště populární byl model Helinos švédské společnosti Getinge. Tento injektor jako první skutečně a prokazatelně redukoval bolest při vpichu, byl v letech 1954-1986 prodáván po celém světě. Dále v německé spolkové republice firma Wilhelm Heselmeier vyráběla injektory Diarapid 521 a injektor Diamatic. V České republice byly vyráběny injektory KOBRA a KOBRA Z 771 Družstvem Sázavan Zruč nad Sázavou. Injektor Melimat Jednotným Zemědělským Družstvem Křížová. Zajímavé aplikátory byly vyráběny bývalé NDR

V naší sbírce máme 21 typů injektorů ve 24 variantách