Kontinuální měření

Přehled

CGM (Continuous Glucose Monitoring) znamená nepřetržité (kontinuální) měření nebo monitorování glukózy.Při této monitoraci se hodnoty glukózy stanovují pomocí senzoru umístěného v podkožní tukové tkáni. V závislosti na výrobci se naměřené hodnoty zaznamenávají každou desátou sekundu, z těchto hodnot je vypočtena průměrná hodnota za 5minut. Tím získáme 288hodnot za 24hodin Poté jsou předávány na zobrazovací zařízení (typicky displej).

Průběh

Na tomto zobrazovacím zařízení, kterým mohou být například náramkové hodinky, displej mobilního telefonu nebo inzulínové pumpy, je zobrazena tato souhrnná (sběrná) hodnota hladiny glukozy v organizmu. Kvůli tomuto postupu dochází ke zpoždění několika minut v porovnání se skutečnou hladinou cukru v krvi. Tento fenomén je vysvětlen především procesem metabolismu. Cukr musí být distribuován po celém těle, aby zajistil energetické potřeby buněk všech struktur. Místo jeho odběru tedy hraje velkou roli. Na druhé straně je toto časové prodlení způsobeno při samotném sběru hladin glukózy. Důležité je, že zobrazené šipky trendu nebo komentáře týkající se vysoké, normální a nízké hladiny jsou správně interpretovány a člověk na ně dokáže adekvátně reagovat léčbou či prostou úpravou životního režimu.

Výrobci

Výrobci systémů CGM také definují kalibrační kroky pro své systémy, obvykle je to 2-3x za 24hodin , ke kalibraci využívají nejčastěji „tradiční“ „spotové“ měření glukózy v krvi za pomocí standardních glukometrů.

 

U dnešních moderních systémů CGM již kalibrace není potřeba.

 

CGM je velmi potřebné pro dosažení optimálního nastavení léčebných látek, dle křivky průběhu kolísání hladiny cuktu v měřené tkáni je srozumitelná a poskytuje tak mnohem komplexnější informaci pro následnou kontrolu terapie, než jakou lze dosáhnout bez CGM.

 

Dosud vážnou nevýhodou jsou poměrně vysoké náklady na toto měření.

 

I v segmentu CGMN se časem prosazuje neinvazivní (bezkrevná) technologie

 

Průkopníkem na tomto poli byly hodinky Gluco Watch2, posléze systém Pendra.

 

Oba produkty byly koncipovány jako neinvazivní a měřili hladiny glukózy na speciálně chemicky ošetřené náplasti. Ani jeden z jmenovaných výrobků jíž na trhu není, neboť se především díky velkým technickým problémům a jimi zapříčiněným nepřesnostem v naměřených hodnotách se neprosadily.

Historie

Stručně z historie CGM:

 

Pokud je nám známo prvním skutečně přenosné zařízení typu CGM bylo vyvinuto Prof. Ernstem Friedrichem Pfeifferem v Ústavu pro Diabetes a technologický výzkum a vývoj na univerzitě v Ulmu a proto bylo pojmenováno „Ulmer Zuckeruhr. Toto zařízení je vybaveno mikrodializační jehlou pro přenos dat do vysílače glukózy, který slouží rovněž jako paměť.

 

Toto průkopnické zařízení bylo díky svým rozměrům …délka 20 cm, šířka 10 cm, hloubka 6,5 ​​cm a hmotnost asi 570 gramů …vhodné především pro vyšetření během hospitalizace v nemocnici, nikoliv pro každodenním použití.

První skutečně praktické řešení CGM bylo uvedeno na trh v České republice a Německu v roce 1999 a bylo používáno především na specializovaných diabetologických klinikách a centrech. Jednalo se v té době o zařízení Minimed Continuos Glucose Monitor a jeho varianty.

Další možností byl v roce 2001 v USA GlucoWatch 2. Nicméně na první pohled atraktivní náplasťová neinvazivní forma byla provázena agresívními kožními reakcemi a produkt musel být stažen z trhu.

 

Dalším v řadě byl v roce 2003 produkt od společnosti Berlin-Chemie Menarini s názvem GlucoDay S. Zde však u jeho zavedení byla nutná asistence lékaře , neboť se měřící část zaváděla prostřednictvím tlusté punkční jehly do podkožní tukové tkáně břicha.

 

Jako nespolehlivým se také bohužel ukázal v roce 2004 systém Pendra, podobný náramkovým hodinkám. Výrob ce, firma Pendragon Medical AG byla švýcarská společnost, která v té době propagovala uvedení na trh.

 

Od roku 2005 CGM Guardian Real Time od společnosti Medtronic už funguje velmi dobře a spolehlivě. Naměřené hodnoty se odečítají z dispěje zařízení, kde jsou bezdrátově přenášeny ze senzoru vysílačem. V roce 2006 je CGM Guardian Real Time kombinován s inzulinovou pumpou Medtronic řady Paradigm 522/722 . Tím vznikl Paradigm Real Time Systém, který byl použit s různými obměnami v dalších typech inzulínových pump Medtronic.

 

Společnost Abbott přinesla do konkurence v roce 2007 Freestyle Navigator. Princip jeho fungování je shodný s výše uvedenými produkty firmy Medtronic.

 

V roce 2008 představuje Medtronic CGM iPro měřená data nejsou přístupná (slepá verze) po čas měření, až po ukončení měřícího cyklu.

 

Model Dexcom Seven Plus přišel na evropský trh v roce 2009. Nový model pracuje s inzulínovou pumpou Animas Vibe jako čtecím zařízením.

 

V roce 2011 představuje Medtronic CGM iPro2 – zdokonalenou verzi iPro z roku 2008

Následným modelem je Dexcom G4, který od roku 2012 nahradil produkt Seven Plus.

Po roce 2017 bylo uvedeno na trh většiny evropských zemích několik produktů, kdy naměřené hodnoty senzorů se čtou a zobrazují pomoci mob.telefonu iPhonů.

– Společnost Abbott přichází na trh s produktem z oblasti tzv. FGM (Flash Glucose Monitoring) s názvem Freestyle Libre,

– Společnost Medtronic přichází s produktem Guardian Connect, který umožňuje naměřenou hodnotu číst nepřetržitě chytrými telefony.

– Společnost Roche představuje implantabilní senzor Eversense.

 

V budoucnu doufáme v levnější, dostupnější senzory , spolehlivou a funkční neinvazivní alternativu.