Historie Diabetu

Počátek diabetu se nedá zjistit

Nejstarší záznam o cukrovce je zdokumentován 1500 let před naším letopočtem v Egyptě na Ebersově papyrusu.

Ebersův papyrus je jedním z nejstarších zachovalých lékařských dokumentů. Jedná se o stránku, která obsahuje více než 700 léčebných prostředků, kouzla na odvrácení nemoci a podrobné kapitoly o všem, od kožních problémů až po duševní poruchy i diabetes 1 typu. V Ebersovu papyru se popisuje i „velké vypráznění moči“ a extrémní ztráta hmotnosti. Následuje seznam léků. V této době v Indii zaznamenávají hinduistické spisy tajemnou vyčerpávající chorobu, v níž moč nemocného člověka je tak sladká, že přitahuje mravence, což mu dává přezdívku madhumeha ( v překladu „medová moč )

Egyptský papyrus

Diabetes mellitus je syndrom porušené látkové přeměny cukrů (sacharidů), tuků (lipidů) a bílkovin (proteinů), který je způsobován buď :

  • Nedostatek inzulinu

    Absolutním nedostatkem až chyběním vlastního inzulinu v těle – v tomto případě jde o diabetes mellitus 1. typu.

  • Více příčin

    Komplexem osmi různých přičin (porucha dynamiky sekrece inzulinu ve slinivce břišní, snížená citlivost tkání na inzulin,  snížená sekrece inkretinů ve sliznici střeva, zvýšená sekrece glukagonu, nadměrný výdej glukózy z jater, porucha endokrinní funkce tukové tkáně, zvýšené zpětné vstřebávání (resorpce) glukózy v ledvinách, porucha regulačních funkcí mozkových center) – v tomto případě jde o diabetes mellitus 2. typu.

Z UČEBNICE JOSEFA THOMAYERA 1897

„Počátek diabetu se nedá zjistit. Po delším trvání nemocní hubnou a naříkají si na úbytek sil. Hlavní příznaky jeví moč: obsahuje cukr, jehož objevení jest pro diagnózu rozhodným.

Obnáší až 10 % cukru. Kvantum moči je obyčejně vetší, 2-3.000 cm2, ale i více. Kromě toho nalézá se v moči aceton, kyselina acetonová…“

(Thomayer J.: Pathologie a therapie nemoci vnitřních. Nakladatelství Bursík and Kohout, Praha 1897, str. 135-136.“

JAK ČASTO SE DIABETES MELLITUS VYSKYTUJE?

V České republice se diabetes vyskytuje asi u jednoho milionu obyvatel (tj. u 10 % populace). V ostatních zemích je situace obdobná. Výsledky léčby jsou však
ovlivňovány celkovou úrovní příslušného státu. Diabetes mellitus 1. i 2. typu se vyskytuje v každém věku.

JAKÉ JSOU CÍLE A PROSTŘEDKY LÉČBY DIABETU?

Cílem léčby diabetu je, aby se člověk s diabetem dožil takového věku jako lidé bez diabetu a přitom měl dobrou fyzickou i duševní výkonnost. Jedním z prostředků k dosažení tohoto cíle je vedle normálního krevního tlaku, normální tělesné hmotnosti, normální koncentrace tuků v krvi a normální koncentrace inzulinu v plazmě především dlouhodobá normální nebo alespoň skoronormální koncentrace cukru v krvi (tzv.euglykemie), tedy uchovávání normální koncentrace glukózy v krvi v průběhu dne i noci.

JAK ZAJISTIT ZDROJE PRO ÚČINNOU LÉČBU DIABETU?

Ohlédnutí do historie ukazuje:
objev účinného léku (např. inzulin, inzulinová analoga, inkretiny, glifloziny, …),
konstrukce originálního technologického zařízení

Zavedení nové léčebné metody (algoritmus dávkování inzulinu, plán dynamického
sportovního tréningu, racionální jídelníček, …) má praktický dopad teprve tehdy, až se
podaří motivovat a edukovat nejen osoby s diabetem a profesionální zdravotníky, ale i
ty, kteří rozhodují o ekonomickém potenciálu společnosti.

MUZEUM DIABETU

Prostřednictvím svých exponátů přináší souhrnné poznatky o historickém vývoji léčby
diabetu v českých zemích od nejstarších dob po současnost, a to v kontextu ke
světovému trendu. Na příkladu technologického vývoje pomůcek, jakož i
farmaceutického výzkumu na poli léčby chce přiblížit klíčové mezníky v jednotlivých
historických obdobích.

Více o našem muzeu