Inzulín

Objevení pozitivního účinku

V roce 1921 objevil Frederick Grant Banting a Charles Herbert Best molekulu inzulínu. Zjistili, že tento hormon má vedlejší účinek…snižuje hladinu cukru v krvi. Jejich prvním „pacientem“, na kterém inzulín vyzkoušeli, je lékař a Bantingův přítel George Minot, v té době trpící diabetem. S ním se pustili do prvních experimentů, při nichž sledovali hladinu cukru v krvi před a po podání inzulínu. Mimochodem, v roce 1934 Minot obdržel Nobelovu cenu za medicínu za práci na studiu perniciózní anémie.

 

Banting a Best v téže přejdou do dětské nemocnice na univerzitě v Torontu. Na tomto pracovišti dne 11. ledna 1922, jako první dostal tento inzulín 14-ti letý Leonhard Thompson. První dívkou bude 15letá Elsie Needhamová. Oba badatelé prodávají inzulinový patent univerzitě v Torontu za pouhý jeden kanadský dolar. Ale kladou si tuto podmínku:

 

Univerzita musí před akreditací společnosti, která chce inzulín ve velkém vyrábět, zkontrolovat čistotu hormonu a kvalifikaci těch, kteří jej vyrábějí. Kromě toho musí být toto zajištěno i nadlouho do budoucna. První společností na světě, která tyto podmínky splnila od roku 1922, je Eli Lilly, americká farmaceutická společnost.

Společnost Nordisk

V Evropě, August Krogh , který žil od roku 1874 do roku 1949, spolu s manželkou Marie, v roce 1923 dostává totéž první povolení. Ve stejném roce zakládá společnost Nordisk Insulinlaboratorium .

 

Bratři Harald (1887-1961) a Thorvald (1887-1966) Pedersenovi pracovali  u společnosti  Nordisk. Po sporu  opustili tuto společnost  a založili 16.02.1925 společnost Novo Terapeutisklaboratorium  

 

V roce 1989 se obě společnosti spojily a vytvořily společnost NovoNosdisk

 

 

Farbenwerke Hoechst může poté vyrábět inzulín ve Frankfurtu nad Mohanem od října 1923 v tehdejší německé říši. Je nabízen ve dvou koncentracích v lahvičkách 10 jednotek na kubický centimetr s bílým štítkem a 20 jednotek na kubický centimetr se zelenou značkou.

 

Výrobně je v té době Inzulín extrahován ze slinivky břišní, hlavně z poraženého skotu a prasat z jatečných farem. Zvířecí pankreas slouží jako základ pro extrakci. Hovězí pankreas váží v průměru asi 250 g. Pro 100 kg inzulínu je tedy zapotřebí 7,5 milionů zvířat

 

Vroce 1926 v tehdejším Československu v Ústecké firmě NORGIE byla zahájena výroba inzulínu s názvem PANKREAS HORMON

Depotní inzulín

V roce 1935 byl vyvinut první depotní inzulín. Do inzulínu je přidán protamin. Tato látka je získávána z určitých bílkovin ze semen duhového pstruha. Později se přidávají depa, do kterých se přidává zinek.

 

V průběhu 2. světové války je inzulín vydáván v Německu na tzv. referenční karty inzulínu. Jen v roce 1943 jsou v tehdejší Říši  vydány celkem 38 000 lidem.

 

Po skončení 2. světové války  začíná v oblasti zkoumání inzulínu překotný vývoj. Je například určen tvar inzulínu a Frederick Sanger z Velké Británie získává v roce 1958 Nobelovu cenu za určení inzulínového krystalu.

Genetický průlom

V roce 1980 dochází ke genetickému průlomu. Je nalezen způsob, jak v budoucnu nebude potřeba k výrobě inzulínu jatečných zvířat. Tzv.humánní inzulín, který odpovídá čistotě a složení lidskému inzulínu, je uváděn na trh od roku 1985.

 

V polovině devadesátých let 20. století přicházejí na trh takzvané analogy inzulínu, tj. geneticky modifikované inzulíny. Tyto léky umožňují injekci po jídle. Zde se kompozice mění tak, že dochází k rychlejšímu rozpadu molekul inzulínu. Jiné poskytují tělu inzulín po delší časové období, čímž dochází k potlačení procesu rozpadu. Tyto inzulíny mohou rázem nabídnout zřetelně vyšší kvalitu života, leč svoji vyšší cenou v mnohým oblastech naráží na zhoršenou dostupnost.

Inzulin a jeho vedlejší účinek

Typickým případem nežádoucím vedlejším účinkem inzulínu je tzv. hypoglykemie.

 

Po injekci inzulínu se hladina krevního cukru sníží. Prostřednictvím různých vlivů, jako je špatný výpočet dávky k  jídlu, sportovní aktivita, stres, nemoc, krevní cukr klesá natolik, že jde o nízkou hladinu cukru v krvi tzv. hypoglykemii. Tento stav může být akutní a natolik závažný až život ohrožující, že člověk potřebuje okamžitou pomoc v podobě co nejrychlejšího podání rychle působícího cukru v odpovídající dávce.

 

1994 V Praze je uzavřena smlouva, najejímž základě bude česká firma Léčiva vyrábět vysoce čistěné (monokomponentní) inzulíny s kvalitou světové třídy garantovanou firmou Eli  Lilly.