Naše muzeum

PROČ JSME SE PRO MUZEUM ROZHODLI?

Za zrodem Muzea stál v roce 1999 pan Vítězslav Kupčík, doslova matador českého trhu pomůcek pro diabetiky. V rámci svého dlouholetého (mnohaletého) angažmá u firem z oboru diabetologicky orientovaných technologií, (diagnostických i léčebných) získal spoustu starých, vyřazených, více či méně funkčních produktů, výrobků a pomůcek ze segmentu zdravotnických prostředků sloužících k diagnostice a léčbě onemocnění diabetes mellitus. Následovala dlouhá etapa třídění, oprav, rekonstrukcí, restaurací a z původně malého koníčka se stala ucelená sbírka, která na jaře roku 2018 čítala již bezmála 1.000 exponátů. Tehdy došlo k rozhodnutí podělit se o mnohdy skutečné technické rarity a skvosty se širší veřejností.

0 +
Exponátů

SBÍRKA

Na sbírce se od samého počátku úzce podíleli přátelé pana Kupčíka – především pan Mgr. Vlastimil Milata a členové sdružení Diaktiv – jakož i odborníci z oboru diabetologie, endokrinologie a interní medicíny. Celkový počet aktivních přispívatelů se dnes vyšplhal na číslo 72 a dále roste.     

Svými odbornými radami, konzultacemi a nemalým množstvím exponátů tvář Muzea výrazně obohatil pan Prof. MUDr. Rudolf Chlup, CSc, z Lékařské fakulty UPOL a olomoucké fakultní nemocnice. Na podzim roku 2017 se připojil pan ing. Štěpán Bogdanič, který věnoval nejen exponáty ale staral se i o propagaci. 

Díky patří paní MUDr. Mirce Fialové jako velkému přispívateli a podporovateli, která věnovala svou sbírku muzeu diabetu.

Nelze opomenout letitou spolupráci s panem Wernerem Neumannem a jeho rodinným muzeem diabetu v Mnichově. Díky této spolupráci byla naše sbírka muzea obohacena o nemalý počet historických exponátů a rarit.

Sbírka, které má charakter technické a technologické sbírky, vznikla především k seznámení veřejnosti s dlouhou historií diabetu a rovněž ke studijním účelům pro potřeby studentů lékařských fakult, lékařů, sester, ale i zájemců z řad pacientů, jejich zájmových sdružení, ale i farmaceutických a diagnostických firem z oboru diabetologie.

vÝZKUM

Vzhledem k nárůstu počtu onemocnění DM v populaci logicky také vzrůstá výzkumné a technologické angažmá v tomto oboru, takže lze pozorovat, že v rámci obecného rychlého technologického vývoje, zasahujícího takřka všechny

oblasti lidské činnosti, se zejména v posledních několika desetiletích vyčlenila samostatná oblast tzv. Diabetologických technologií (glukometrů, inzulínových pump a dávkovačů obecně, kontinuálních snímačů glykemie atp).

Přesně na tyto produkty je zaměřena naše sbírka, neboť v rámci velkých expozic v technicky orientovaných muzeích po celém světě, je problematika diabetu zastoupena jen velmi okrajiově.

Více o dalších muzeích ve světě

NA ZÁVĚR

MUZEUM DIABETU se nachází v rodinném domě, na adrese Háj ve Slezsku, Zahradní 186. Sbírka několika stovek exponátů je umístěna v jedné místnosti, v pěti prosklených skříních a čtyřech vitrínách.

Pokud by jste chtěli věnovat Muzeu diabetu vaše staré,
nefunkční, případně nevyužívané pomůcky – starou literaturu, budou vítány a využity

Muzeum můžete navštívit po předběžné domluvě, vstup je zdarma (maximálně 3-5 osob).

MOBIL : (+420) 602 539 004

E-MAIL:Muzeum.48@seznam.cz